boyunduruq

boyunduruq
is.
1. İş heyvanlarını arabaya və s. -yə qoşmaq üçün onların boynuna keçirilən ağac çərçivə şəklində qoşqu cihazı. Boyunduruqdan qaçan öküzü kəsərlər. (Ata. sözü). Salman kişi də arabanın boyunduruğuna oturdu. A. Ş..
2. məc. Zülm, əsarət, məhkumluq mənasında. Qaçmaq bacarmayanlar hamısı orada-burada boyunduruq altında qırılırlar. Ə. H.. Qəhrəmanlar yetişdirməyən bir xalq heç bir vaxt boynunu əcnəbi boyunduruğunun altından çıxara bilməz. M. S. O..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • boyunduruqlu — sif. 1. Boynunda boyunduruq olan, qoşulmuş. Boyunduruqlu kəlləri kənarda qoyan adamlar tündməzac qocaya baxıb gülüşdü. S. R.. 2. məc. Əsir, məhkum, ixtiyarsız; boyunduruq altında olan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • giv — (Cəlilabad, Yardımlı, Salyan) boyunduruq. – Givnən boyındırığ bi şeydü (Salyan); – Giv arabada oley, ökizin boynına keçirdeylər (Cəlilabad) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • heşalat — (Ordubad) boyunduruq. – Heşalat qarağajdan, ərikdən olur …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qılınc — I (Çənbərək, Göyçay, Hamamlı) bax qiliç. – Uşaxlar dağın qılıncına çıxmışdı (Çənbərək) II (Ucar) bax qılıj. – Qılıncnan sap toxuyullar xanada III (Kürdəmir) boyunduruq ilə dişləni birləşdirən ağac …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • övəndə — (Dərbənd) boyunduruq …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tövq — ə. 1) boyunbağı; 2) boyunduruq, gərdənlik; 3) qumru quşunun boynundakı halqavari cizgi; 4) taqət, iqtidar, qüdrət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • boğmaq — f. 1. Boğazı sıxmaqla nəfəs yolunu, nəfəsini kəsmək. Boğazından yapışıb boğmaq. Boyunduruq öküzün boynunu boğur. – <Bayram:> Yüyürdüm yanına, gördüm ki, bir ayı bir adamı boğur, tüfəng atıb ayını vurdum, yaraladım. M. F. A.. Baba qollarını… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boyunduruqlamaq — f. 1. Qoşqu heyvanlarının boynuna boyunduruq keçirmək. Kəlləri boyunduruqlamaq. Öküzləri boyunduruqlamaq. 2. məc. İtaət altına almaq, əsarət altına almaq, cilovlamaq, əsir etmək, məhkum etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boyunduruqlanmaq — məch. Boynuna boyunduruq keçirilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xamıt — is. Qoşqu heyvanlarının boynuna keçirilən üstü yumşaq boyunduruq. Qoca . . atların xamıtını düzəltmək bəhanəsilə yerə düşüb arabanın qabağında bir xeyli qurdalandı. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”